Legala dokument

Close

Ansök om access till Android

 

Ersättningspolicy

Godkända investeringstillgångar

Klagomålshantering

Mångfaldspolicy 2018

Offentliggörande av information

 

Fundler har anpassat sina avtal med sina kunder efter nya regelverk samt med ett förtydligande gällande erbjudandet av sina tjänster.

Du som kund behöver inte göra någonting förutom att ta del av nedan. Har du några frågor så kan du kontakta oss via appen i din mobil.

Nedan finner du, som är befintlig kund, de nya avtalen som börjar gälla från och med 2018-09-11.

 

Information om Fundler AB

Information om Nord Fondkommission AB

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Bästa orderutförande

Allmänna villkor handel med finansiella instrument

Allmänna villkor depå kontoavtal

Information om Investeringssparkonto (ISK)

Avtal om Investeringssparkonto (ISK)

Avtal om investeringsrådgivning