Du som är mellan 25 och 34 år

Checkmark icon

Det är viktigt att se över avgiften för din tjänstepension, någon procent lägre avgift har stor påverkan på din slutliga pension.

Checkmark icon

Anpassa risken till din sparhorisont. Eftersom du har långt kvar till pensionen bör du ha större exponering mot aktier.

Checkmark icon

Sätt upp ett privat pensionssparande, även mindre belopp kommer göra stor skillnad över tid. Om du har möjlighet så kan du försöka spara 10% av din nettoinkomst, med automatiskt månadsspar gör du det till en enkel rutin.

pension-fundler

Börja pensionsspara och se över din intjänade tjänstepension

Att börja spara till pensionen i tidig ålder är en av de bästa investeringarna du kan göra för din framtid, då en tidig start på pensionssparandet ger en enorm fördel av ränta-på-ränta-effekten. Ju längre tid pengarna har att växa, desto större blir avkastningen.

Genom att välja att pensionsspara i fonder kan du dra nytta av diversifiering av dina investeringar, vilket kan minska risken för förluster. Hur mycket du pensionssparar beror på din situation och allt är bättre än inget men ett riktmärke är att spara minst 5% av lönen före skatt. Utöver det privata pensionssparandet är det viktigt att även se till att du förhandlar om din tjänstepension.

Pil Sätt igång pensionssparande

Om du redan har intjänad tjänstepension är det viktigt att säkerställa att tjänstepensionen har de bästa förutsättningarna att generera god avkastning. Hos Fundler erbjuder vi gratis pensionsanalys. Vi analyserar då dina befintliga pensioner och ser över om något kan förbättras. Rådgivarens bedömning görs bland annat utifrån dina befintliga avgifter, risknivå och historisk utveckling. Du får sedan ett förbättringsförslag som du bestämmer om du vill gå vidare med.

Pil Gör en gratis pensionsanalys

Du vet väl om att vi har en app där du kan ha full koll på din tjänstepension!