Fundler pension

Pensionsförvaltning till en av marknadens lägsta avgifter

Fundler pension ger dig:

Check-mark-purpleAv 36 000 fonder från hela världen väljer vi ut de bästa

Check-mark-purpleHelt oberoende rådgivning, vi tar inte emot provisioner

Check-mark-purpleEn av marknadens lägsta förvaltningsavgifter

Check-mark-purpleHistoriskt högre avkastning än jämförbara konkurrenter

Lev livet som pensionär!

Vi blir fler och fler som ska dela på en mindre pott pengar som pensionärer. Då spelar dina egna val en större roll för att du ska kunna välja hur du vill leva ditt liv som pensionär.

Det viktigaste att tänka på är avgiften och avkastningen.

Risknivån ska vara anpassad till dig och den tid du har kvar att arbeta, för att avkastningen ska ge dina pengar bästa möjlighet att växa fram till den dag du går i pension.

Avgiften du betalar ska vara så låg som möjligt för att dina pengar ska växa.

Vet du hur mycket du betalar i avgift för din pension?

Din pension kan öka betydligt genom att skala bort alla onödiga avgifter. Ta reda på hur mycket mer du kan få genom Fundlers kostnadsfria pensionsanalys. Självklart helt utan förpliktelser.

Fundler ger dig kontroll

Vi hjälper dig att få kontroll på dina pensionspengar. Förmodligen är de placerade hos olika förvaltare beroende på dina tidigare arbetsgivare eller privata pensionssparande. Genom att kartlägga var dina pensionspengar är placerade, kan vi vägleda dig till smartare alternativ. Självklart helt utan förpliktelser.

Våra rådgivare ger dig ett förslag att ta ställning till i lugn och ro. Du kan därefter välja om du vill gå vidare med något av de rekommenderade förslagen.

Små förändringar kan göra stor skillnad till den dag det är dags att ta ut dina pengar.

En av marknadens lägsta avgifter

I samarbete med Futur Pension (fd. Danica Pension) har vi tagit fram en pensionslösning som har en av marknadens lägsta avgifter på 0,45% – 0,74%. Varav Fundlers förvaltningsavgift är 0,20% på våra Smart Index portföljer och 0,49% på våra Avancerade portföljer. Futur Pensions försäkringsavgift är 0,25%.

Så går det till

Fundler pension

Pensionsförvaltning till en av marknadens lägsta avgifter

Fundler pension ger dig:

Check-mark-purpleAv 36 000 fonder från hela världen väljer vi ut de bästa

Check-mark-purpleHelt oberoende rådgivning, vi tar inte emot provisioner

Check-mark-purpleEn av marknadens lägsta förvaltningsavgifter

Check-mark-purpleHistoriskt högre avkastning än jämförbara konkurrenter

Lev livet som pensionär!

Vi blir fler och fler som ska dela på en mindre pott pengar som pensionärer. Då spelar dina egna val en större roll för att du ska kunna välja hur du vill leva ditt liv som pensionär.

Det viktigaste att tänka på är avgiften och avkastningen.

Risknivån ska vara anpassad till dig och den tid du har kvar att arbeta, för att avkastningen ska ge dina pengar bästa möjlighet att växa fram till den dag du går i pension.

Avgiften du betalar ska vara så låg som möjligt för att dina pengar ska växa.

Vet du hur mycket du betalar i avgift för din pension?

Din pension kan öka betydligt genom att skala bort alla onödiga avgifter. Ta reda på hur mycket mer du kan få genom Fundlers kostnadsfria pensionsanalys.

Fundler ger dig kontroll

Vi hjälper dig att få kontroll på dina pensionspengar. Förmodligen är de placerade hos olika förvaltare beroende på dina tidigare arbetsgivare eller privata pensionssparande. Genom att kartlägga var dina pensionspengar är placerade, kan vi vägleda dig till smartare alternativ. Självklart helt utan förpliktelser.

Våra rådgivare ger dig ett förslag att ta ställning till i lugn och ro. Du kan därefter välja om du vill gå vidare med något av de rekommenderade förslagen.

Små förändringar kan göra stor skillnad till den dag det är dags att ta ut dina pengar.

 

En av marknadens lägsta avgifter

I samarbete med Futur Pension (fd. Danica Pension) har vi tagit fram en pensionslösning som har en av marknadens lägsta avgifter på 0,45% – 0,74%. Varav Fundlers förvaltningsavgift är 0,20% på våra Smart Index portföljer och 0,49% på våra Avancerade portföljer. Futur Pensions försäkringsavgift är 0,25%.

Så går det till

LÄS MER OM FUNDLER PENSION

Fundlers portföljer

När du flyttar pensionspengar till Fundler investeras de i fonder. Vi investerar i fonder eftersom de har en inbyggd riskspridning och placerar i ett stort antal värdepapper. Vi använder både vanliga aktivt förvaltade fonder och billiga indexfonder för att sätta ihop bästa möjliga portföljer åt dig.

Eftersom Fundler är en oberoende rådgivare tar vi inte emot några provisioner från fondbolagen, utan får endast betalt direkt av dig. Det betyder att vi alltid endast har ett enda intresse när vi väljer fonder åt dig, nämligen att hitta de som vi bedömer kommer ge dig bästa möjliga förutsättningar att uppfylla dina ekonomiska mål.
Hur väljs fonderna till portföljerna ut?

Fundler har tillgång till hela marknadens över 36 000 fonder och ETFer, och vi kan därför välja ut de som är mest lämpade genom en omfattande urvals- och optimeringsprocess.
Vårt investeringsteam tittar på vilka marknader och segment som förväntas växa mest under din placeringshorisont och hur de kan påverkas av makroekonomiska faktorer som penning- och finanspolitisk. Vi sållar sedan ut fonder som har bäst balans mellan avkastning och risk i förhållande till deras fulla kostnadsbild samt hur de korrelerar med andra fonder som är tilltänkta i samma portföljstrategi. Slutligen optimerar vi fondernas fördelning mellan varandra för att som slutresultat få fram högsta möjliga riskjusterade avkastningspotential.

Genom att sprida riskerna minskar sannolikheten att drabbas av en stor värdeminskning. Alla Fundlers fondportföljer innehåller en bred riskspridning mellan olika tillgångsslag (aktier, obligationer, derivat med mera) och geografiska marknader och en blandning av olika börssegment (småbolag, kvalitetsbolag, företagsobligationer med mera). Trots att Norden endast utgör några få procent av världens börsvärde placerar Fundler i allmänhet omkring en tredjedel av våra globala portföljer här. Det gör vi dels för att undvika onödiga valutarisker i portföljerna och dels för att de nordiska marknaderna historiskt sett tillhört världens bästa aktiemarknader och förväntas fortsätta tillhöra dem även framöver.

 

Optimerade portföljer

Portföljstrategin Smart Index

I Fundler pension investeras pensionspengarna i portföljstrategin Smart Index som är en effektiv och väloptimerad lågkostnadsstrategi. Regelbundna ombalanseringar medför att vi kan upprätthålla en optimal fondfördelning på varje risknivå. Index behöver inte betyda ett tvärsnitt av alla börsens aktier, utan det finns många olika sorters index. Mer nischade index, såsom småbolag eller läkemedel, har en stabil avkastning och ger portföljen andra egenskaper än om hela börsindex används.

Till strategin Smart Index används utöver börsindex även flera nischade index som förväntas överprestera mot de breda index som indexfonder och blandfonder vanligen baseras på. De olika risknivåerna består vidare av fonder med olika inriktning. Det gör att vi kan nå en ännu bättre fördelning mellan aktier och obligationer än om samma underliggande fonder bara hade fördelats olika för att skapa olika risknivåer. Strategin Smart Index finns i fyra risknivåer för att lämpa sig för både kortsiktiga och mycket långsiktiga sparhorisonter.

 

Högklassig förvaltning

Av de över 36 000 fonder som finns tillgängliga för svenska sparare är givetvis vissa bättre än andra. Fundler fördelar dina pengar över flera marknader och skapar en effektiv förvaltning genom att välja den bästa fonden i varje segment och samtidigt undvika fonder med höga avgifter. För att säkerställa att du alltid behåller din risknivå, ser Fundler även till att ombalansera fondportföljerna regelbundet. Det skapar en stabil tillväxt och ökar din möjliga avkastning.

 

Ombalansering

Varje portfölj kräver ständigt underhåll för att förbli optimerad. Fonderna i en fondportfölj rör sig olika, och en viktig del av portföljens funktion är att rörelserna inte ska vara alltför synkroniserade. Alla marknader svänger upp och ner, men går i längden oftast uppåt. När en marknad går ner och en annan går upp förändras både portföljens risknivå och förväntade avkastning. De här effekterna går att utnyttja till sin fördel genom att regelbundet skifta pengar från de fonder som stigit till de som sjunkit och vice versa, så att svängningarna jobbar för dig istället för emot dig.

Fundler håller koll på portföljernas skiftningar åt dig och ombalanserar dem regelbundet, så att din tillväxt maximeras. Fundlers förvaltning tar utgångspunkt i den nobelprisbelönade metod som kallas modern portföljteori. Dess principer är enkla, men för att använda det i praktiken behövs stora datamängder, professionella verktyg för portföljoptimering och inte minst kunskap. För att upprätthålla den så kallade effektiva fronten, som är kärnan i metoden, krävs regelbundna ombalanseringar av innehaven och löpande utvärdering av portföljens investeringar. Fundler gör allt detta åt dig, så att dina pengar kan växa på bästa sätt.

 

Fundlers förvaltare

Ulf-Ahrner

Ulf Ahrner

Civ.ek. Linköpings Universitet

Ulf är en av grundarna av Fundler och är även bolagets VD. Han spenderade sina första 7 år i finansbranschen med aktiehandel på Handelsbanken fonder och på deras investmentbank. Han har även varit egenföretagare inom personlig rådgivning och insett hur skadligt det är för spararna att de största fonderna inte är de som är bäst, utan de som betalar mest – till rådgivaren. Därför är en av de största styrkorna med Fundler att eventuella provisioner går oavkortat tillbaka till ditt konto. Ulfs förhoppning är att  du uppskattar tjänsten lika mycket som han själv gör.

Thomas-Ericsson

Thomas Eriksson

Fil.kand. Macro Economics och Statistics. Uppsala Universitet

Thomas är styrelseordförande på Fundler sedan juli 2019 och har under hela sin karriär arbetat med kapitalförvaltning i olika former och roller. Som operativ portföljförvaltare inom Alfred Berg och Nordea, som VD i Nordea Fonder och Swedbank Robur Fonder samt som ansvarig för kapitalförvaltnings enheter i SEB och under sin tid som VD i Carnegie.

Thomas tycker att aktie- och räntemarknaderna ger en bra möjlighet att generera en god avkastning för dig som vill spara långsiktigt. Oavsett om det är aktivt förvaltade fonder eller indexfonder så kan de kombineras så att du ska få en placering som är anpassad för just din risknivå och avkastningsförväntan. Det är just detta som Fundler är duktiga på.

 

Oberoende rådgivning

Fundler är en av få aktörer som är helt oberoende, eftersom vi varken har egna fonder eller tar emot och behåller provisioner. De flesta så kallade rådgivare är egentligen säljare av sitt eget bolags fonder, eller får stora provisioner av de fonder eller andra produkter som de säljer till dig. Fundler tar endast betalt genom ett tydligt förvaltningsarvode. De provisioner som vanligtvis skulle ha gått till oss som rådgivare, återinvesterar vi istället oavkortat åt dig. Det gör faktiskt att många av de fonder vi rekommenderar dig till och med är billigare genom oss än vad de hade varit om du hade köpt dem genom din nätmäklare, bank eller kapitalförsäkring.

Fundler ger dig professionell förvaltning utan intressekonflikter. Det betyder helt enkelt att vi inte kan tjäna extra på att sälja en dyr fond till dig eller påstå att du ska ta mer risk än du borde. Det enda sättet för oss att tjäna mer pengar är att se till att du gör det. Även om vårt mål är att ge dig högre tillväxt genom mer automatisering så finns vi ändå här för dig.

Genom vår chatt kan du alltid ställa frågor till våra licensierade rådgivare om din pension eller andra typer av investeringar. Om du hellre vill prata i telefon kan du alltid be oss ringa upp dig.

 

Certifierad säkerhet

Fundler omfattas av samma säkerhetskrav som bankerna och jobbar aktivt med att hålla hög säkerhet i överföringen av pengar, handeln med fonder, skydd av våra användares personuppgifter och alla typer av kommunikation. Vi tar även regelbundet hjälp av externa säkerhetskonsulter som testar våra säkerhetslösningar. Pengarna i Fundlers pensionsförsäkring förvaras på klientmedelskonto hos SEB.

För försäkring så gäller skuldtäckningsregistret, beskrivning från Finansinspektionen:
Om försäkringsbolaget skulle gå i konkurs har du som försäkringstagare så kallad förmånsrätt. Den är inte beloppsbegränsad utan motsvarar det fulla värdet av ditt försäkringskapital. Försäkringsbolaget är skyldigt att se till att värdet av tillgångarna i skuldtäckningsregistret alltid motsvarar försäkringskapitalet i samtliga försäkringar. Finansinspektionen utövar löpande tillsyn så att försäkringsbolaget följer de regler som gäller för skuldtäckningsregistret.För försäkringar omfattas vi även av IDD utöver alla regler som gäller för värdepappersbolag.

Ta reda på hur mycket mer du kan få genom Fundlers kostnadsfria pensionsanalys.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.