Press

Här kan du ladda ner vårt presskit.

För mer information kontakta tf Marknadschef och PR-ansvarig Jacob Liebermann
(CMO Mery Blomqvist är på föräldraledighet)

 

0704 33 64 16

jacob@fundler.se

Pressmeddelanden

Anslut dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med ovärderlig information från oss på Fundler.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

App Store
Google Play