Så fungerar Fundler

Så funkar det!

När du investerar med Fundler investerar du i fonder. Varje fond har placeringar i ett stort antal värdepapper, vilket innebär att du har en inbyggd riskspridning. Våra förvaltare väljer ut de bästa av marknadens 36 000 fonder till våra portföljer. Sedan är det roboten som väljer rätt portfölj till dig utifrån ditt sparmål och risknivå. Och du kan självklart ha hur många sparmål du vill.

 

 

Fundlers uppdrag är att få dina pengar att växa. Ingen dröm är för stor och ingen investering för liten.

Vi ställer några frågor om din ekonomi och dina sparmål:

Du få marknadens mest kvalitativa kartläggning, helt digitalt i appen. 

Din kartläggning är klar på mindre än 10 minuter. 

Därefter sköter Fundler allt det praktiska och du kan luta dig tillbaka och se utvecklingen i appen.

 

 

– Vi tar fram en plan för ditt sparande, med rätt belopp, tidshorisont och risk: 

Radgivning-fundler-algoritm

Med hjälp av algoritmer tar vi fram en rekommenderad sparplan och risknivå. Du signerar med BankId.   

Sparbelopp-fundler

Fundler rekommenderar ett sparbelopp för ditt mål. 

– Vi konstruerar fondportföljer som optimerar avkastning:

Fundlers erfarna förvaltare väljer de bäst lämpade från världens 36 000 fonder

Fundlers förvaltarteam har lång professionell bakgrund och förvaltar aktivt våra portföljer 

– Vi förvaltar ditt kapital kostnadseffektivt

Insattning-uttag-fundler

Enkelt att sätta in och ta ut pengar utan avgift

Kickback-fundler

Utdelningar och provisioner återinvesteras

Ombalansering-fundler-portfolj

Som enda fondrobot ombalanserar vi ditt sparande helt individuellt. Det optimerar din avkastning och behåller din risk

– Vi håller dig informerad om händelser som rör ditt sparandet

App-meddelande

Få meddelanden i appen

Kontakta-fundler

Kontakta oss enkelt om du behöver hjälp

Fundler är till för livets alla händelser

Om du planerar för pensionen

Check-mark-blue-size3Vi ger dig råd om hur mycket du bör spara, i vilken typ av förvaltning och vilken risknivå som är rätt för att du ska maximera din pension.

Om du sparar till nästa bostad

Check-mark-blue-size3Vi tar fram en passande fondportfölj med lite kortare placeringshorisont åt dig.

Om du fått eller ska få barn

Check-mark-blue-size3Vi ger dig en förvaltning med framtids- och tillväxtfokus, för att hjälpa dig ge ditt barn bästa möjliga start i vuxenlivet många år från nu.

Om du ärvt, fått eller vunnit

Check-mark-blue-size3Vi hjälper dig att formulera hur det förändrar dina livsmål, hur mycket som ska gå till vart och ett av dem, och hur du bör placera.

Om du tror börsen faller snart

Check-mark-blue-size3Vi är förberedda på det och tar hänsyn till marknadens svängningar när vi ger dig råd om risknivå samt håller dig uppdaterad löpande.

Om du vill förvalta dina pengar

Check-mark-blue-size3Vi erbjuder obegränsat antal konton, så att du enkelt kan dela upp dina sparpengar på olika placeringshorisonter, utan extra kostnad.

Ladda ner appen och ge dina pengar möjlighet att växa!

Anslut dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med ovärderlig information från oss på Fundler.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

App Store
Google Play