Så fungerar Fundler

Fundlers uppdrag är att skapa mer tillväxt till dig genom att digitalisera ditt sparande, och såhär lätt är det:

Vi ställer några frågor om din ekonomi och dina livsmål

Marknadens mest innovativa kartläggning

Tar högst tio minuter att färdigställa

Vi hjälper dig med vad du ska spara till, och hur mycket

Radgivning-fundler-algoritm

Avancerade algoritmer föreslår sparmål

Sparbelopp-fundler

Bara Fundler ger dig råd om sparbelopp

Vi konstruerar de rätta fondportföljerna för dina sparmål

Urval från 36 000 fonder från hela världen

Team med lång erfarenhet av förvaltning

Vi förvaltar ditt kapital professionellt och kostnadseffektivt

Insattning-uttag-fundler

Enkelt att sätta in och ta ut pengar utan avgift

Kickback-fundler

Utdelningar och provisioner återinvesteras

Ombalansering-fundler-portfolj

Smarta ombalanseringar tillför extra tillväxt

Vi håller dig informerad om händelser som rör sparandet

App-meddelande

Få meddelanden i appen när något händer

Kontakta-fundler

Kontakta oss enkelt om du behöver hjälp

Fundler är till för livets såväl förväntade som oväntade händelser

Om du planerar för pensionen

Check-mark-blue-size3Vi ger dig råd om hur mycket du bör spara, i vilken typ av förvaltning och vilken risknivå som är rätt för att du ska maximera din pension.

Om du sparar till nästa bostad

Check-mark-blue-size3Vi tar fram en passande fondportfölj med lite kortare placeringshorisont åt dig.

Om du fått eller ska få barn

Check-mark-blue-size3Vi ger dig en förvaltning med framtids- och tillväxtfokus, för att hjälpa dig ge ditt barn bästa möjliga start i vuxenlivet många år från nu.

Om du ärvt, fått eller vunnit

Check-mark-blue-size3Vi hjälper dig att formulera hur det förändrar dina livsmål, hur mycket som ska gå till vart och ett av dem, och hur du bör placera.

Om du tror börsen faller snart

Check-mark-blue-size3Vi är förberedda på det och tar hänsyn till marknadens svängningar när vi ger dig råd om risknivå samt håller dig uppdaterad löpande.

Om du vill förvalta dina pengar

Check-mark-blue-size3Vi erbjuder obegränsat antal konton, så att du enkelt kan dela upp dina sparpengar på olika placeringshorisonter, utan extra kostnad.

Ladda ner appen och ge dina pengar möjlighet att växa!

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

App Store

Google Play