Så fungerar Fundler

Tre enkla steg!

1. Ladda ner.

Ladda ner appen på din telefon eller surfplatta (iOS eller Android), registrera och bekräfta din e-postadress.

2. Välj sparinriktning.

Svara på några frågor för att kartlägg din ekonomi. Baserat på dina svar i appen tar vi fram ett förslag på hur du kan fördela din sparekonomi.

.

3. Granska & signera!

Vi rekommenderar noggrant utvalda fonder till alla dina sparmål baserat på din situation.

0,49% per år!

Du gör lite, vi gör mycket.

Vi tar en låg depåavgift på 0,49% per år och löser allt krångligt.

Vi rekommenderar de lämpligaste fonderna för dig.

Du slipper insättnings- och uttagsavgifter.

Vi sköter handeln av fonder och redovisningen till skatteverket.

Vi står för alla köp- och säljavgifter (courtage).

All dokumentation mailas automatiskt till dig.

Vi övervakar dina investeringar och förbättrar när det behövs.

”Fundler är oberoende och rekommenderar endast de fonder som vi anser bäst lämpade för dina sparmål.”

Hanna Höije

förvaltningsassistent

Ladda ner appen och se din investering växa!

Anslut dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med ovärderlig information från oss på Fundler.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

App Store

Google Play