Fundlers prislista

App Store

Google Play

Fundler är en oberoende rådgivare och skickar därför tillbaka alla provisioner som fondbolagen ger oss direkt till ditt konto. Det betyder att du i praktiken får rabatt på fonderna hos Fundler jämfört med om du hade köpt samma fonder själv hos din bank. Den återstående så kallade nettoavgiften för fonderna är i genomsnitt bara mellan 0,15-0,45%, beroende på portfölj, plus Fundlers avgift.

Förvaltningsavgift på insatt kapital0,49%
Obegränsat antal investeringssparkonton0 kr
Råd om vilken risknivå du bör ha i sparandet0 kr
Råd om vilka fonder du bör investera i0 kr
Regelbunden ombalansering av dina portföljer0 kr
Avgift på insättningar0 kr
Avgift på uttag0 kr
Kurtage på börshandlade fonder0 kr
Kurtage på investeringsfonder0 kr
Deklaration av dina innehav till Skatteverket0 kr
Deklaration av dina innehav till andra länder0 kr
Kundtjänst via chatt och telefon0 kr
Förvaltnings- och försäkringsavgift pensionsförsäkring0,74%
Flyttavgift på pensionsförsäkringar ut ur Fundler0 kr

Anslut dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med ovärderlig information från oss på Fundler.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.